ستاد و مركز معاينه فني خودرو شهرداري قزوين

 

 تاريخچه ستاد معاينه فني خودرو

 
از روزي كه چرخهاي اتومبيل روي خيابانهاي شهرها به حركت درآمدند معايب و محاسن آنها نيز زير نگاه تيز بين متخصصان مختلف به نقد كشيده شد. يكي از عمده ترين مشكلاتي كه با ظهور اتومبيل پديدار گرديد مسئله ايمني و تبعات زيست محيطي اتومبيل است. ايمني يك ضرورت است كه تا آخرين روز حيات يك خودرو بايد وجود داشته باشد. در اين ميان بروز تصادفات مختلف و ضايعات گسترده جاني و مالي مسوولين ترافيكي كشورهاي جهان را به طراحي روشهايي براي بررسي ميزان ايمني خودروها به صورت دوره اي وادار نمود كه در اين راستا معاينه فني به عنوان مجموعه اي از قوانين ،آزمونها و روش هاي اجرايي با استفاده از تجهيزات خاص براي هر آزمون معرفي گرديد و هم اكنون بيش از نيم قرن از اجراي طرح در كشورهاي پيشرفته دنيا گذشته است .
شايان ذکر اينکه آلاينده هاي هوا مانند منواكسيد كربن ، ذرات معلق ، اكسيدهاي ازت ، اكسيدهاي گوگرد و ازن داراي آثار منفي بسياري بر سلامتي شهروندان مي باشند .
بر اساس مصوبه شماره  ت/44055 هـ 27457 مورخه 07/ 08/1382  هيات وزيران، وظيفه تشکيل ستاد معاينه فني خودرو در شهرها به عنوان تشکلاتي متمرکز براي برنامه ريزي، هدايت، نظارت و کنترل فعاليت مراکز معاينه فني خودرو و مراکز معاينه فني مجاز بر عهده شهرداري ها مي باشد.
از اين رو و بر اساس دستورالعمل ماده 3 آيين نامه اجرايي مصوبه مذکور به عنوان نحوه انجام معاينه فني و صدور برگه معاينه فني خودروها با هدف کمک به کاهش ميزان آلودگي هوا افزايش ايمني تردد و در نهايت کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از عيوب فني خودرو، اولين جلسه هماهنگي در مورخه 07/03/ 1385 با حضور فرماندار، شهردار، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهري ، نماينده سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان، نماينده اداره کل محيط زيست، نماينده نيروي انتظامي و کارشناس سازمان شهرداريهاي کشور تشکيل و مقرر گرديد مرکز معاينه فني توسط حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري در محل توقفگاه اتوبوسراني راه اندازي شود . لذا در مرداد 85 اين مرکز با دو خط نيمه مکانيزه تست ميزان آلايندگي دود خودروهاي بنزيني و ديزلي افتتاح گرديد و در ادامه در آذرماه 85 دومين خط نيمه مکانيزه تست ميزان آلايندگي دود خودروهاي بنزيني نيز راه اندازي و به بهره برداري رسيد.
هم اكنون مرکز معاينه فني خودرو شهيد رجايي قزوين کاملاً به صورت مكانيزه فعاليت مي نمايد و به غير از تست الايندگي، مركز مجهز به تستهاي سه گانه كه شامل تست لقي فرمان و كمك فنر و تست ترمزهاي خودرو هاي سبك مي باشد .
 
 
 
 
اعضاء  ستاد معاينه فني خودرو شهر قزوين 
 
1-      اقاي سيد مهدي يدي  همداني – رئيس ستاد
2-      آقاي محمد حسن ايرانخواه – عضو ستاد
3-      سرهنگ  غلامعلي حسني – عضو ستاد
4-      آقاي جواد صباغان – عضو ستاد
5-      آقاي ابوالفضل ذوالقدر – عضو ستاد
6-      اقاي سيد محسن همداني- عضو ستاد
7-      آقاي كيانوش كاكاوند نماينده محيط زيست و عضو ستاد
8-      آقاي حسن علي افشار – دبير ستاد و رئيس مركز شهيد رجايي 
 
 
آدرس مركز معاينه فني خودرو شهيد رجايي قزوين
 
قزوين، بلوار معلم حد فاصل بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني ( ره ) و خيابان شهيد بابايي، جنب جايگاه CNG.
تلفن : 2-3684561
 
 
ساعات كار مركز معاينه فني خودرو شهيد رجايي
 
ساعت کار مرکز همه روزه به جز ايام تعطيل رسمي از ساعت 30 /7 شروع و تا ساعت 14 خاتمه مي يابد. توضيح اينكه در ماه هاي پاياني سال با توجه به افزايش متقاضيان اين ساعت كار از ساعت 14 به ساعت 18 افزايش مي يابد. 
 
 
 
 
مدارك مورد نياز جهت انجام معاينه فني
 
1-      كارت مالكيت خودرو يا شناسنامه و يا برگ سبز خودرو
2-      بيمه نامه خودرو (شخص ثالث)
3-      نامه واحد تحت نظارت سازمان اتوبوسراني قزوين جهت ميني بوسها
 
 
تعرفه قيمتهاي مركز معاينه فني خودرو
 
طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين و ستاد معاينه فني شهيد رجائي هزينه معاينه فني در سال89 با توجه به
مدل خودروها به شرح ذيل مي باشد :
1- معاينه فني 6 ماهه براي انواع خودروهاي تاكسي، تاكسي بار و اتوبوس درون شهري با عمر 5 سال و كمتر: مبلغ 000 /50  ريال
2- معاينه فني 6 ماهه براي انواع خودروهاي تاكسي، تاكسي بار و اتوبوس درون شهري باعمر بيش از 5 سال : مبلغ 000 /55 ريال
3-  معاينه فني 6 ماهه براي خودروهاي مسافر بر برون شهري با عمر 5 سال و كمتر :مبلغ 000 /60 ريال
4-  معاينه فني 6 ماهه براي خودروهاي مسافر بر برون شهري با عمربيش از 5 سال : مبلغ 000/ 70 ريال
5-  معاينه فني يكساله براي خودروهاي شخصي و دولتي با عمر10 سال و كمتر: مبلغ 000 /70 ريال
6-  معاينه فني يكساله براي خودروهاي شخصي و دولتي با عمربيش از 10 سال : مبلغ 000/ 80 ريال
7-  معاينه فني6 ماهه براي انواع ميني بوس و كاميونت : مبلغ  000 /90 ريال
8-  معاينه فني انواع خودروهاي مراجعه مجدد : مبلغ000 / 15 ريال
 
  
مراحل اخذ معاينه فني
 
1-    تاييديه اصالت خودرو توسط كارشناس رسمي دادگستري در امور وسائط نقليه كه شامل:
الف : سالم بودن وضعيت ظاهري خودرو و بدنه و شيشه ها و تجهيزات ديگر
 ب : مطابقت داشتن مشخصات درج شده در سيستم موتور و پلاك با كارت مالكيت خودرو
2-      پذيرش توسط واحد مذكور و درج مشخصات خودرو در سيستم شبكه مركز معاينه فني
3-      انجام مراحل تست خودرو شامل :
            الف : تست آلايندگي شامل حدود مجاز زير :
CO : 4.00%    -    HC: 400 ppm   -    O2 : 4.00% 
 ب : انجام تستهاي سه گانه شامل لغزش جانبي – كمك فنرها – تست ترمزها
 ج : بازديد از تمامي اتصالات زير خودرو و چرخها و سيبكها و لوله اگزوز
 
 د : در صورت احراز سلامتي خودرو  پس از آزمايشات  مذكور جهت اخذ كارت و برچسب معاينه فني اقدام مي شود ودرغير اين صورت جهت رفع عيب خودرو به تعميرگاههاي مربوطه اعزام خواهد شد .
 
 
 
 
واحد آناليز روغن خودرو
 
روش آناليز روغن يكي از روشهاي موثرمراقبت وضعيت (CM) است كه براي كنترل ماشين آلاتي همچون موتورهاي ديزل ، گيربكس ها ، كمپرسورها ، سيستم هاي هيدروليكي ، ترانس هاي قدرت و به طوركلي تمام قسمت هايي كه در آن روغن به عنوان روان كننده استفاده مي شود به كار مي رود . اين روش از كارايي بالايي برخوردار است و به عنوان يكي ازتكنيك هاي اصلي CM به شمار مي آيد . روش آناليز روغن از روانكار به عنوان يك منبع سرشار اطلاعات استفاده مي شود . گردش روغن درداخل سيستم ها باعث بوجود آمدن اطلاعاتي بسيار مفيد از اتفاقات و يا تغييرات وضعيت دروني سيستم مي شود اين اطلاعات با انجام آزمايشات مختلفي بر روي چند سي سي از روغن كاركرده قابل استخراج است
آزمايشات آناليزروغن در چهار گروه زير دسته بندي مي شوند :
1-   آناليز ذرات فرسايشي
2-   تغييرات خواص فيزيكي و شيميايي
3-   آلاينده ها و آلودگي ها شامل موارد زير : 
الف : آلودگي سوخت                    ب: آلودگي آب                     ج : آلودگي ناشي از وجود سيليسيم ( Si )
4-   افزودني هاي روغن
 

 

 


ستاد و مركز معاينه فني خودرو شهرداري قزوين

گزارش عملكرد مركز در سال 1389

گزارش عملكرد مركز در سال 1389