English (United States) Persian (Iran)
امروز: دوشنبه، 25 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
اهداف ووظايف

اهداف و وظايف

 

شرح وظايف
 1. پيگيري تداوم حرکت در جهت تحقق چشم انداز و مأموريت‌هاي حوزه معاونت و سازمان‌هاي تابعه با ملاحظه سندهاي فرداست ملي، راهبردهاي کلان شهرداري و وظايف نهادهاي خارج از شهرداري.
 2. تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل و ترافيك شهر با همکاري دستگاههاي ذيربط و تدوين فرايندهاي استفاده از آن‌ها.
 3. ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين،آئين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط.
 4. انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل درون شهري و به هنگام سازي ادواري آن‌ها و نظارت و تصويب مطالعات موردي انجام شده در سازمان‌هاي تابعه.
 5. تهيه طرح‌هاي داراي مقياس شهري و حومه شهري و تصويب طرح‌هاي موردي تهيه شده در سازمان‌هاي تابعه .
 6. ارائه پيشنهاد و پيگيري اقدامات اجرايي جهت افزايش سهولت و ايمني تردد و جابجايي مسافر و كالا.
 7. بررسي و ارائه طرح، راهکار و پيشنهادات جامع و هماهنگ در جهت بهبود زيرساخت‌ها، ناوگان و تجهيزات و افزايش سهم حمل و نقل همگاني به سهم مطلوب با همکاري مراجع ذيصلاح.
 8. سياستگذاري و تدوين راهبردهاي مورد نظر براي هيأت مديره سازمان‌هاي تابعه و همچنين نظارت بر حسن عملکرد فني و مالي سازمان‌هاي مذکور، ستاد و مراکز معاينه فني خودرو، مرکز کنترل ترافيک، پارک آموزش ترافيک و ساير ارکان معاونت.
 9. تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي توسعه سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل عمومي و نيز مديريت و هدايت جريان ترافيک و اطلاع‌رساني به شهروندان.
 10. تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي اجرايي در خصوص ايجاد محدوديت‌هاي ترافيک و توسعه فرهنگ پياده‌روي و ترويج دوچرخه‌سواري در شهر.
 11. تهيه و ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداري براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدايت، نظارت وتحويل گيري مطالعه و تلاش براي تصويب در مراجع مربوطه.
 12. تدوين برنامه‌هاي آموزش عمومي و تخصصي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان.
 13. تنظيم و تدقيق بودجه عمراني معاونت و سازمان‌هاي تابعه جهت ارائه و تصويب در مراجع ذيربط.
 14. شناسايي اثرات ترافيکي كاربري‌ها و مراكز عمده توليد و جذب سفر در شهر و تعامل لازم با نهادهاي ذيربط جهت اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ به منظور کاهش اثرات نامطلوب آن‌ها.
 15. مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي اجرائي، آموزشي و پژوهشي به منظور تعميم و توسعه فعاليتهاي مورد نظر.
 16. اقدامات لازم در جهت ارتقاءسطح دانش و بينش فني كاركنان و كارشناسان وايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور.
 17. شركت فعال در مجامع ملي و بين المللي، آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي.
 18. تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرائي لازم در حيطه وظايف.
 19. شناسايي و پيگيري تأمين منابع درآمدي پايدار.
 20. تهيه طرح‌هاي اصلاح هندسي و ساير طرح‌هاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك شهر (در حيطه وظايف) و نظارت بر عمليات اجرايي آن‌ها.
 21. اعمال مديريت و نظارت بر امور پاركينگ هاي حاشيه اي، مسطح و طبقاتي عمومي و خصوصي.
 22. طراحي وساماندهي پايانه هاي درون شهري، ايستگاه هاي تاکسي و اتوبوس در سطح شهر ونظارت بر عمليات اجرايي آنها.
 23. ايمن سازي معابر و تقاطع‌‌ها از طريق تهيه طرح‌هاي ايمن‌سازي و تابلوگذاري و همچنين نصب، تعمير و نگهداري تجهيزات، تابلوها و علائم ترافيکي عمودي و افقي و اجراي خط كشي طولي و عرضي.
 24. مناسب‌سازي و همسطح سازي محل‌هاي تبادل بين پياده رو و سواره‌رو در معابر و تقاطع‌ها جهت عبور معلولين و سالمندان.
 25. ارائه و اجراي راهكارهاي مناسب جهت آرام سازي ترافيك محلي.
 26. طراحي، نصب و نگهداري تابلوهاي اطلاعاتي راهنماي مسير و آدرس دهي .
 27. مکانيابي، طراحي و نصب پل روگذر و زيرگذر عابر پياده و احداث گذرگاه‌هاي برجسته عابر پياده.
 28. مکانيابي، طراحي، خريد تجهيزات و نصب انواع سامانه‌هاي چراغ راهنمايي.
 29. بهره‌گيري از سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند جهت پايش، مديريت و هدايت جريان ترافيک در معابر و تقاطع‌ها و احداث و توسعه مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين.
 30. احداث و توسعه مسير و تأسيسات دوچرخه سواري در شهر و تحقق طرح دوچرخه اجاره‌اي و همچنين ترويج فرهنگ پياده‌روي.
 31. آماده سازي و اجراي پارک آموزش ترافيک و بهره‌گيري از تمامي امکانات و فن‌آوري‌هاي موجود جهت تحقق برنامه‌هاي آموزش عمومي و تخصصي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي گروه‌هاي مختلف شهروندان.
 32. رعايت سياستها، استانداردها، قوانين و مقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرح ها و راهكارهاي اجرائي.
 33. چنانچه اجراي هر يك از بندها فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانون ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد.
 
 

 

صفحه اصلي  |  معاونت ترافيك  |  مديريت ها  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |  نقشه آنلاين ترافيک  |  طرح ها و پروژه ها  |