خبر
1. دانش‌آموزان در نهادينه کردن فرهنگ دوچرخه سواري نقش کليدي دارند  - (1397/2/25)
2. مسابقه دوچرخه سواري بين دانش آموزان در 2 مقطع سني نوجوانان و جوانان برگزار شد  - (1397/2/22)
3. دانش آموزان دوچرخه سوار دبيرستان چمران تجليل شدند  - (1397/2/18)
4. ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه يکي از مهمترين برنامه‌هاي شهرداري قزوين است  - (1397/2/11)
5. تجليل از شهروندان دوچرخه سوار قزويني به مناسبت روز «زمين پاک»  - (1397/2/2)
6. عملکرد سازمان هاي تابعه معاونت ترافيک شهرداري قزوين در فروردين ماه سال جاري تشريح شد  - (1397/2/2)
7. تشريح اقدامات ستاد نوروزي سازمان‌هاي تابعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين  - (1396/12/22)
8. تغيير زمان‌بندي چراغ‌هاي راهنمايي شهر از 15 اسفندماه سال جاري  - (1396/12/12)
9. افزايش ساعت کاري مرکز معاينه فني خودرو شهيد رجايي قزوين در روزهاي پاياني سال  - (1396/12/7)
10. توسعه حمل و نقل عمومي بهترين راه براي کاهش ترافيک شهر است  - (1396/11/25)
11. سازمان‌هاي حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري قزوين در راهپيمايي 22 بهمن خدمات رايگان ارائه کرد  - (1396/11/23)
12. سازمان‌هاي حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري قزوين در آماده باش کامل قرار دارند  - (1396/11/8)
13. بارش برف ويخ زدگي معابر موجب افزايش تراکم ترافيک مي شود  - (1396/11/7)
14. فرهنگ سازي بهترين راه بهبود شرايط ترافيکي است  - (1396/11/2)
15. همکاري تمام دستکاه‌ها براي حل مشکلات ترافيکي قزوين ضروري است  - (1396/9/28)
16. فرهنگسازي، ايمن سازي مسيرهاي دوچرخه و هماهنگي براي اعمال قانون در دستور کار قرار دارد  - (1396/9/27)
17. شهر قزوين پتانسيل‌هاي خوبي براي توسعه دوچرخه سواري دارد  - (1396/9/27)
18. کارگاه تخصصي مديريت توسعه دوچرخه در قزوين برگزار شد  - (1396/9/28)
19. زيرساخت‌هاي دوچرخه‌سواري قزوين با سرعت خوبي در حال توسعه است  - (1396/9/27)
20. توسعه دوچرخه سواري نيازمند فرهنگسازي، ايجاد زيرساخت ها و هماهنگي هاي سازماني است  - (1396/9/27)
Showing 1 - 20 of 777 results.
Items per Page
صفحه از 39