خبر
1. توسعه حمل و نقل عمومي بهترين راه براي کاهش ترافيک شهر است  - (1396/11/25)
2. سازمان‌هاي حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري قزوين در راهپيمايي 22 بهمن خدمات رايگان ارائه کرد  - (1396/11/23)
3. سازمان‌هاي حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري قزوين در آماده باش کامل قرار دارند  - (1396/11/8)
4. بارش برف ويخ زدگي معابر موجب افزايش تراکم ترافيک مي شود  - (1396/11/7)
5. فرهنگ سازي بهترين راه بهبود شرايط ترافيکي است  - (1396/11/2)
6. همکاري تمام دستکاه‌ها براي حل مشکلات ترافيکي قزوين ضروري است  - (1396/9/28)
7. فرهنگسازي، ايمن سازي مسيرهاي دوچرخه و هماهنگي براي اعمال قانون در دستور کار قرار دارد  - (1396/9/27)
8. شهر قزوين پتانسيل‌هاي خوبي براي توسعه دوچرخه سواري دارد  - (1396/9/27)
9. کارگاه تخصصي مديريت توسعه دوچرخه در قزوين برگزار شد  - (1396/9/28)
10. زيرساخت‌هاي دوچرخه‌سواري قزوين با سرعت خوبي در حال توسعه است  - (1396/9/27)
11. توسعه دوچرخه سواري نيازمند فرهنگسازي، ايجاد زيرساخت ها و هماهنگي هاي سازماني است  - (1396/9/27)
12. بايد از تجربيات ملي و بين المللي در توسعه دوچرخه سواري بهره برداري شود  - (1396/9/27)
13. ايستگاه‌هاي خطوط سامانه اتوبوس‌هاي تندرو در مرحله نصب است  - (1396/8/23)
14. استقرار اتوبوس هاي ناوگان اتوبوسراني قزوين در مرز مهران  - (1396/8/17)
15. برخورد قانوني با مزاحمت‌هاي شغلي براي بهبود وضعيت ترافيک معابر شهر قزوين  - (1396/7/29)
16. تغيير جهت خيابان خيام رضايت شهروندان را به دنبال داشته است  - (1396/7/29)
17. تشريح نکات ترافيکي براي حضور در مراسمات عزاداري  - (1396/7/5)
18. ستادمهر شهرداري قزوين در سال جاري به صورت ويژه فعاليت کرد  - (1396/7/2)
19. آموزش قوانين ترافيکي به دانش آموزان ضروري است  - (1396/6/30)
20. آمادگي کامل شهرداري قزوين در جهت روان سازي ترافيک با شروع سال تحصيلي جديد  - (1396/6/29)
Showing 1 - 20 of 768 results.
Items per Page
صفحه از 39