خبر
1. تجليل از شهروندان دوچرخه سوار قزويني به مناسبت روز «زمين پاک»  - (1397/2/2)
2. عملکرد سازمان هاي تابعه معاونت ترافيک شهرداري قزوين در فروردين ماه سال جاري تشريح شد  - (1397/2/2)
3. توليد و انتشار بيش از 8هزار خبر از شهرداري قزوين در سال 1396  - (1397/2/1)
4. تشريح اقدامات ستاد نوروزي سازمان‌هاي تابعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين  - (1396/12/22)
5. تغيير زمان‌بندي چراغ‌هاي راهنمايي شهر از 15 اسفندماه سال جاري  - (1396/12/12)
6. افزايش ساعت کاري مرکز معاينه فني خودرو شهيد رجايي قزوين در روزهاي پاياني سال  - (1396/12/7)
7. توسعه حمل و نقل عمومي بهترين راه براي کاهش ترافيک شهر است  - (1396/11/25)
8. سازمان‌هاي حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري قزوين در راهپيمايي 22 بهمن خدمات رايگان ارائه کرد  - (1396/11/23)
9. سازمان‌هاي حوزه معاونت حمل و نقل شهرداري قزوين در آماده باش کامل قرار دارند  - (1396/11/8)
10. بارش برف ويخ زدگي معابر موجب افزايش تراکم ترافيک مي شود  - (1396/11/7)
11. فرهنگ سازي بهترين راه بهبود شرايط ترافيکي است  - (1396/11/2)
12. همکاري تمام دستکاه‌ها براي حل مشکلات ترافيکي قزوين ضروري است  - (1396/9/28)
13. فرهنگسازي، ايمن سازي مسيرهاي دوچرخه و هماهنگي براي اعمال قانون در دستور کار قرار دارد  - (1396/9/27)
14. شهر قزوين پتانسيل‌هاي خوبي براي توسعه دوچرخه سواري دارد  - (1396/9/27)
15. کارگاه تخصصي مديريت توسعه دوچرخه در قزوين برگزار شد  - (1396/9/28)
16. زيرساخت‌هاي دوچرخه‌سواري قزوين با سرعت خوبي در حال توسعه است  - (1396/9/27)
17. توسعه دوچرخه سواري نيازمند فرهنگسازي، ايجاد زيرساخت ها و هماهنگي هاي سازماني است  - (1396/9/27)
18. بايد از تجربيات ملي و بين المللي در توسعه دوچرخه سواري بهره برداري شود  - (1396/9/27)
19. ايستگاه‌هاي خطوط سامانه اتوبوس‌هاي تندرو در مرحله نصب است  - (1396/8/23)
20. استقرار اتوبوس هاي ناوگان اتوبوسراني قزوين در مرز مهران  - (1396/8/17)
Showing 1 - 20 of 774 results.
Items per Page
صفحه از 39