معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين
آدرس : قزوين، ميدان شهيد بابايي، بلوار دهخدا، ابتداي خيابان گلستان هزار جريب
 
پلاک پستي : 49191-34139
 
traffic@qazvin.ir  پست الکترونيکي :

     تلفكس : 21 -3351220-0281