English (United States) Persian (Iran)
امروز: دوشنبه، 25 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
پروژه ها

چاپ


اجراي طرح کارت پارک مکانيزه

اجراي طرح کارت پارک مکانيزه با هدف افزايش بهره وري، افزايش رضايتمندي شهروندان و کاهش هزينه هاي جاري صورت مي پذيرد.

1

 
 
هدف از ايجاد طرح كارت پارك تقسيم عادلانه پارك حاشيه خيابان بين همه افراد جامعه ، كاهش بار ترافيكي محورهاي پرتردد شهر ، قيمت گذاري و محدود كردن محل هاي پارك اتومبيل و ترغيب رانندگان وسايل نقليه شخصي به استفاده از پاركينگ هاي عمومي است.
اجراي اين طرح پس از تصويب در جلسه مورخ 23-5-79 شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، با هدف ساماندهي و مديريت پارك حاشيه اي در شهرهاي کشور آغاز گرديد. همچنين در بند 73 ماده 1 و بند ”س“ و تبصره ماده 163 در فصل اول آيين نامه راهنمايي و رانندگي كشور مصوب 8-4-84 هيئت وزيران نيز موضوع كارت پارك تعريف شد و طي ابلاغ شماره 37-3-1-5444 مورخ 11-7-79 وزير وقت كشور به استانداران کشور تكليف گرديد.
اجراي اين طرح در شهر قزوين در تاريخ 14-6-1384 به تصويب شواري اسلامي شهر قزوين رسيد و از تاريخ 1-6-85 عملاً توسط شهرداري قزوين مورد اجرا و بهره برداري قرار گرفت.
قبل از اجراي اين طرح تنها افراد خاصي از حاشيه خيابان ها استفاده مي كردند اما با اين طرح مشكل كمبود پاركينگ در محدوده مركزي شهر تا حدودي جبران شد. هدف از ايجاد طرح كارت پارك تقسيم عادلانه پارك حاشيه خيابان بين همه افراد جامعه، كاهش بار ترافيكي محورهاي پرتردد شهر، قيمت گذاري و محدود كردن محل هاي پارك اتومبيل و ترغيب رانندگان وسايل نقليه شخصي به استفاده از پاركينگ هاي عمومي است. جلسات و كارشناسيهاي بسيار كثيري در خصوص تغيير نحوه اجراي سنتي كارت پارك برگزار شد و پس از تحقيقات و بررسي هاي صورت گرفته و با توجه به مشکلات ناشي از دريافت و پرداخت وجه نقد و محاسبه ساعات پارک وسايل نقليه و عدم اخذ اطلا عات آماري طرح کارت پارک ساعتي و در راستاي توسعه فناوري هاي الکترونيک و همگام با سياست هاي شهرداري قزوين اجراي طرح کارت پارک به صورت مكانيزه مطرح شد. بدين ترتيب در راستاي تحقق شهرداري الکترونيک و رفاه حال شهروندان با اعتباري بالغ بر 817.000.000 ريال دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز اجراي طرح خريداري شد و مقرر شد همزمان با اجراي طرح كارت پارك به صورت سنتي، طرح کارت پارک مكانيزه براي نخستين بار درکشور در شهر قزوين به اجرا درآيد. در اين روش براي هر راننده يك كارت الكترونيكي در نظر گرفته مي شود كه توسط راننده پشت شيشه اتومبيل نصب شده و به ازاي هر نيم ساعت توقف در محدوده طرح كارت پارك مبلغ مصوب شوراي محترم اسلامي شهر قزوين توسط دستگاه هايي كه در اختيار عوامل پاركبان قرار دارد از اعتبار كارت كسر خواهد شد. بديهي است اجراي هر طرح جديد يا تغيير در روش هاي قديمي، داراي مزايايي است که اجراي آن و سختي هاي تغيير روش را براي متوليان امر قابل پذيرش نمايد. حذف داد و ستد وجه نقد به صورت سنتي و حل مشكل تأمين پول خرد، حذف ارتباط فيزيكي بين راننده و پاركبان و امكان كنترل و نظارت دقيق تر از مزاياي ديگر اجراي طرح کارت پارک مكانيزه است. دستيابي به اطلا عات صحيح و دقيق، يکي از مهمترين مولفه هاي مديريت ترافيک در شهرها براي برنامه ريزي و مطالعات محسوب مي­شود که اجراي طرح کارت پارک مكانيزه، اين مهم را محقق خواهد ساخت. اين اقدام گامي در جهت مديريت نرم افزاري ترافيك است. در سال گذشته، ظرفيت فضاي پارك حاشيه اي معابر 857 جايگاه بوده است و طرح كارت پارك در سال آينده در معابر ديگر نيز اجرا خواهد شد.  
روش اجراي طرح:
-         راننده خودرو نسبت به تهيه کارت هوشمند پارک از باجه فروش کارت پارک يا پارکبان اقدام مي­نمايد. اين كارت ها داراي اعتبار ريالي مي باشند.
-         با کندن لفاف کارت پارک آنرا در سمت چپ و پايين شيشه اتومبيل نصب مي­کند.
-         پس از پارک خودرو نيازي به ديدار پارکبان و راننده نيست و راننده بدون نياز به هر گونه ارتباط با پارکبان محل را ترک مي کند.
-         پارکبان با همراه داشتن يک دستگاه پايانه به جاي قبض، پس از مراجعه به هر خودرو به ميزان نيم ساعت از اعتبار ريالي- زماني کارت کسر مي کند.
-         چنانچه پارکبان ديگري قبل از اتمام نيم ساعت مورد نظر که اعتبار آن از کارت کسر شده است، به خودرو مراجعه کند با جمله زمان دارد مواجه مي گردد.
 

صفحه اصلي  |  معاونت ترافيك  |  مديريت ها  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |  نقشه آنلاين ترافيک  |  طرح ها و پروژه ها  |