اطلاعات فوتر

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین آدرس : قزوين، چهار راه عمران طبقه تحتانی شهرداری منطقه 2 تلفن : 028-33369090 تلفن : 028-33369849 ...

هاب میزانی

معاون حمل و نقل و ترافیک

سازمان های تابعه

    مرکز کنترل ترافيک  پايانه ها ترافيک تاکسيراني اتوبوسراني ...

سازمانهاي تابعه

  مرکز کنترل ترافيک  پايانه ها ترافيک تاکسيراني اتوبوسراني ...

پروژه ها

قوانین و مصوبات ...

مناقصات

   * آگهی مزایده بهره برداری از گروه چهارم پارکینگ های عمومی سطح شهر قزوین - سازمان حمل و نقل و ترافیک   * مناقصه خرید، مونتاژ و نصب تابلو و پایه ­هاي راهنماي مسير -...

01

Banners #foreach ($e_banner in $banner.getSiblings()) #set($e_banner_image = $e_banner.getData().replaceAll("&", "&").replaceAll("&", "&")) #set($e_banner_text =...

سخن معاون

                                     ...