یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

میزانی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛

فعالیت هزار و 500 خودرو در سرویس مدارس قزوین

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: خودروهای باکیفیت برای استفاده به عنوان سرویس مدرسه به کار گرفته می شود تا بهترین خدمات به دانش آموزان ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، وهاب میزانی افزود: جابجایی دانش آموزان در فاصله مکانی بین منزل و مدرسه در سال های اخیر بیشتر توسط سرویس مدارس انجام می شود.

وی عنوان کرد: برای استفاده از سرویس مدارس دستورالعملی وجود دارد که موضوعات دقیقی در این دستورالعمل دیده شده است به گونه ای که با رعایت دقیق این دستورالعمل بهترین خدمات به دانش آموزان ارائه می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در بحث کیفیت ناوگان حمل  نقل عمومی که در حوزه سرویس مدارس فعالیت می کند، مدل خودروهایی که در این زمینه به کار گرفته می شود بسیار مهم است.

میزانی افزود: همچنین بحث معاینه فنی این خودروها نیز اهمیت دارد و جزو الزمات خوردوهای فعال در قالب سرویس مدارس است.

وی اضافه کرد: در سال های اخیر نوسازی ناوگان تاکسیرانی هم مطلوب بوده و موجب شده از خودروهای تاکسی با کیفیت مناسب برای سرویس مدارس استفاده کنیم و در مجموع تمام این اقدامات، رضایت حداکثری دانش آموزان و والدین آنها برای استفاده از سرویس مدرسه را به همراه داشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با بیان اینکه ثبت نام سرویس مدارس از تیروماه سال جاری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزار و 500 خودرو در قالب سرویس مدارس ثبت نام کرده و آماده ارائه خدمات به دانش آموزان است که از این تعداد950 دستگاه خودرو تاکسی و 550 دستگاه خودرو شخصی است .

پایان پیام

تصاویر مرتبط