اهداف معاونت حمل ونقل وترافيك

 

راهبردها
1.       بهبود در مديريت سامانه‌هاي حمل و نقلي و زيرساخت‌هاي ترافيکي شهر و افزايش انطباق بين نظام حمل و نقل و نظام کاربري زمين.
2.       ارتقاء شبکه معابر شرياني درجه يک به شبکه بزرگراهي در راستاي افزايش کارايي و ظرفيت شبکه معابر..
3.       تسهيل تردد ترافيک عبوري شهر و افزايش کارايي تأسيسات حمل و نقلي در مبادي ورودي شهر.
4.       افزايش انضباط اجتماعي و ارتقاء فرهنگ عبور و مرور (از طريق بهره برداري از بهترين طرح‌ها، برنامه‌ها، ابزارها و تجهيزات مهندسي جهت کنترل، مديريت و هدايت ترافيک در شبکه معابر).
5.       افزايش تسهيلات براي هدايت گردشگران داخلي و خارجي به ويژه در هسته مرکزي شهر. .
6.       توسعه و ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني .
7.       تسهيل حرکت و دسترسي عابران پياده، دوچرخه سواران و معلولين جسمي و حرکتي در شهر (از طريق مناسب‌سازي راه­هاي شهري، پياده روها، پايانه­ها و ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه در بافت تاريخي شهر.).
8.       کاهش و مديريت تقاضاي سفر (از طريق بکارگيري شيوه هاي مختلف در جهت تحقق شهر الکترونيک با هماهنگي و تعامل دستگاههاي همکار ذيربط).
9.       توسعه پارکينگ‌هاي عمومي و مديريت پارکينگ‌هاي حاشيه معابر.
10.   توسعه سامانه هوشمند (ITS) در بخش هاي مختلف سيستم حمل و نقل در شهر قزوين.
11.   ارتقاء ايمني وسايل نقليه، دوچرخه سواران و عابران پياده در سيستم حمل و نقل و ترافيک.
12.   بهره گيري از استانداردهاي زيست محيطي ملي و بين المللي براي سامانه حمل و نقل عمومي و خصوصي.
برنامه هاي عملياتي
1.       ايجاد کميسيون تخصصي حمل و نقل و ترافيک در شوراي شهر.
2.       فعال سازي سازمان حمل و نقل و ترافيک و واگذاري تمامي امور طراحي و اجرا در موضوع حمل و نقل و ترافيک به اين سازمان گونه اي که معاونت ها، مناطق و مديريت هاي شهرداري در قالب قرارداد دو عاملي، سفارش دهنده و تحويل گيرنده کار از اين سازمان باشند.
3.       تبديل معاونت حمل و نقل و ترافيک به حوزه ستادي و افزايش نظارت بر فرايندهاي عملياتي سازمان‌ها.
4.       تکميل منابع انساني و جذب نيروهاي کارشناس متخصص و مديران فني براي سازمان حمل و نقل و ترافيک و ساير سازمان هاي تابعه.
5.       جانشين پروري و ارتقاء توان مديريتي و فني افراد لايه دوم در معاونت حمل و نقل و ترافيک و سازمان هاي تابعه.
6.       استفاده از نرم افزارهاي تخصصي براي مطالعه، طراحي و شبيه سازي پروژه هاي ترافيکي شهر.
7.       استفاده از شيوه هاي جلب مشارکت و جذب سرمايه گذار بخش خصوصي در توسعه زيرساخت هاي حمل و نقلي.
8.       استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه در هيأت مديره سازمان‌هاي تابعه و هدفگذاري در هيأت مديره سازمان‌ها.
9.       رتبه بندي پيمانکاران همکار در پروژه هاي خاص معاونت حمل و نقل و ترافيک.
10.   آموزش استفاده از لپ تاپ و اجباري بودن استفاده مديران از آن در جلسات.
11.   استقرار شيوه حسابداري تعهدي در سازمان هاي تابعه و التزام شهرداري و سازمان‌ها به تبعات حسابداري تعهدي.
12.   متمرکز نمودن محل استقرار ادارات و سازمان هاي حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک و استفاده از واحدهاي پشتيباني مشترک براي سازمان‌ها.
13.   آمادگي براي انحلال سازمان هاي اتوبوسراني و تاکسيراني و تشکيل سازمان حمل و نقل مسافر.
14.   استفاده از توان و ظرفيت سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري در آموزش شهروندان و بهبود فرهنگ ترافيک در شهر (موضوعاتي مانند تمايل به پرداخت هزينه پارکينگ، فوايد پياده روي و دوچرخه سواري، استفاده از کارت الکترونيک براي پرداخت بهاي خدمات حمل و نقل، احترام به يکديگر در هنگام رانندگي و پياده روي، ضرورت آرامش در هنگام رانندگي و عدم بوق زدن بي جا، انجام امور غير ضروري در ساعات غير اوج و نظاير آن).
15.   تعيين متولي جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي (CNG) ايجاد شده توسط شهرداري در بدنه سازمان هاي تابعه معاونت حمل و نقل و ترافيک.
16.   تدوين سياست هاي تشويقي در مناطق شهرداري براي حمايت از سرمايه گذاري در مقوله پارکينگ.
17.   سياستگذاري، مديريت و نظارت واحد و يکپارچه بر پارکينگ ها عمومي ايجاد شده توسط بخش خصوصي در شهر.
18.   ايجاد پارکينگ‌هاي داراي مقياس محله‌اي در بافت هاي تاريخي و فرسوده.
19.   جلوگيري قاطع از کسري پارکينگ ساختمان هاي دولتي و اداري، بانک ها، بيمارستان ها، درمانگاه ها، مساجد و حسينيه‌ها در کميسيون ماده 5 و مناطق شهرداري.
20.   عدم فروش پارکينگ در ساخت و سازهاي خصوصي از طريق اعمال ممنوعيت و يا واقعي نمودن هزينه کسر پارکينگ و همچنين ايجاد حساب درآمدي مجزا براي دريافت عوارض کسر پارکينگ در هر منطقه براي احداث پارکينگ جايگزين در مناطق.
21.   واقعي نمودن نرخ استفاده از پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي و غير حاشيه‌اي و ايجاد محدوديت براي پارک حاشيه‌اي خيابان‌ها.
22.   ايجاد نظام ثبت آمار و گزارش گيري و مستندسازي مستمر از شاخص هاي عملياتي در شهرداري با استفاده از سخت افزارهاي برداشت اطلاعات و نرم افزارها و پايگاه هاي اطلاعاتي تحت وب.
23.   پيگيري تصويب ضوابط قانوني براي جلوگيري از ورود ناوگان فرسوده اتوبوس برون شهري به پايانه مرکزي (آزادگان) شهر قزوين و ايجاد ضابطه عمر براي اتوبوس‌ها.
24.   جلوگيري از ايجاد انحصار براي شرکت هاي برون شهري مستقر در پايانه هاي برون شهري و استفاده از شرکت هاي توانمند با ناوگان جديد.
25.   استقرار شرکت پست در محل پايانه مسافربري آزادگان جهت سازمان دهي نقل و انتقال کالا و مرسولات.
26.   انتخاب مشاور ذيصلاح جهت تهيه طرح توسعه پايانه مرکزي آزادگان.
27.   انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک در مقياس مجموعه شهري و ايجاد هماهنگي در پيشبرد اين مطالعات با مطالعات طرح مجموعته شهري، طرح جامع شهرسازي و طرح تفصيلي.
28.   انتخاب مشاور ذيصلاح براي تدوين شاخص هاي عملياتي کمي براي ارزيابي وضعيت موجود و مطلوب حمل و نقل و ترافيک درون شهري در قزوين.
29.   ايجاد فرايندهاي عملياتي براي جلوگيري از تردد خودروهاي فرسوده و ارسال اين خودروها براي مرکز اسقاط.
30.   ايجاد ارتباط دوسويه با دانشگاه بين المللي امام خميني و کمک به ايجاد مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافيک در اين دانشگاه.
31.   مکاتبه و مذاکره با معاونت برنامه ريزي استانداري جهت افزايش درجه اهميت موضوع حمل و نقل در سند چشم انداز توسعه استان و شهرستان.
32.   مکاتبه و مذاکره با معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري جهت معطوف نمودن شوراي هماهنگي ترافيک استان به انجام سياستگذاري‌هاي کلان براي موضوعات حمل و نقلي درون شهري براي شهرهاي استان.
33.   پيگيري و ارائه پيشنهاد براي ايجاد کمربندي برون شهري در جنوب باغات سنتي شهر قزوين.
34.   پيشنهاد تقويت بنيه شهري و توسعه کاربري هاي خدماتي، آموزشي و تجاري در شهرهاي حومه جهت کاهش هزينه هاي تبادل شده از شهرهاي حومه به شهر قزوين.
35.   انجام اقدامات عملي براي افزايش سهم حمل و نقل عمومي در شهر و حومه.
36.   پيگيري ايجاد سامانه ريلي حومه اي بين شهر قزوين و شهرهاي اقماري در قالب مجموعه شهري و پيگيري جذب اعتبار دولتي با توجه به ماده 8 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت که وظيفه تأمين هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراي پروژه هاي ريلي بين شهرهاي داراي شهرک هاي اقماري و اين شهرک ها را بر عهده دولت گذاشته است.
37.   پيش بيني محل استقرار ايستگاه قطار سريع السير (مترو) تهران – قزوين و همچنين ايستگاه (هاي) خطوط ريلي حومه شهري در قالب طرح جامع شهرسازي و طرح جامع حمل و نقل و ترافيک با توجه به پيش‌بيني هاي طرح مجموعه شهري قزوين.
38.   تدوين پروتکل الکترونيکي - مخابراتي يکسان و هماهنگ براي استفاده در سامانه مکانيابي و مديريت ناوگان حمل و نقل عمومي (AVL) در شهر قزوين.
39.   واقعي نمودن کرايه تاکسي، کاهش تدريجي تاکسي هاي گردشي و جلوگيري از سوار نمودن بيش از يک مسافر يا يک گروه همسفر جهت کاهش سهم تاکسي از سفرهاي درون شهري.
40.   سازمان دهي ايجاد خطوط حمل و نقل عمومي شبانه در سازمان هاي اتوبوسراني و تاکسيراني در سطح شهر.
41.   حذف شرکت هاي حمل و نقل کوچک و ايجاد حداکثر 3 شرکت تاکسيراني توانمند براي مديريت انواع تاکسي هاي شهر.
42.   ايجاد محدوديت تحصيلي و الزام به گذراندن دوره هاي آموزشي علمي – کاربردي براي رانندگان اتوبوس و تاکسي و ارتقاء شخصيت اجتماعي رانندگان اتوبوس و تاکسي.
43.   خريد يک يا چند دستگاه ون ويژه و ايجاد سامانه غير انتفاعي براي جابجايي معلولان و جانبازان، افراد سالخورده و افراد داراي محدوديت جسمي – حرکتي در سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني با حمايت مالي شهرداري.
44.   ايجاد درآمدهاي پايدار براي تأمين هزينه هاي حمل و نقل عمومي و جلوگيري از تحميل هزينه هاي بيشتر به شهروندان
45.   تبديل خيابان هاي مرکز شهر به گذرگاه هاي ويژه عابر پياده، بهسازي و تعريض پياده روها و تنظيم برنامه هاي پياده روي، اسکيت سواري و دوچرخه سواري به صورت گروهي در شهر.
46.   انجام اقدامات عملي براي افزايش سهم دوچرخه سواري و پياده‌روي در شهر.
47.   ايجاد خطوط ويژه دوچرخه و اتوبوس به صورت مجزا از ترافيک خودروهاي شخصي.
48.   ايجاد مسير ايمن براي دوچرخه سواري و پياده روي بين شهر و بوستان باراجين.
49.   کاهش نرخ بالاي سفر شهروندان در قزوين و جلوگيري از سفرهاي غير ضروري (ايجاد بسترهاي اينترنتي در شهرداري و دستگاه هاي دولتي و ترويج استفاده از خدمات شهرداري و دولت الکترونيک و همچنين پست).
50.   جلوگيري از دخالت اداره کل بازرگاني استان در امور حمل و نقل مسافر و بار از طريق وضع قوانين در شوراي شهر و تعامل با شخص استاندار محترم، نمايندگان محترم مجلس و اداره کل بازرسي استان.
51.   ساماندهي حمل و نقل بار در شهر از طريق سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني در کوتاه مدت و ايجاد سازمان حمل و نقل بار در ميان مدت.
52.   سرمايه گذاري شهرداري و ارتقاء مشخصات هندسي مسير و تقاطع‌هاي جاده دسترسي لوله گاز (نسيم شمال) به عنوان محور کمربندي شهر با رعايت ضوابط توسعه پايدار و حداقل مداخله در باغات سنتي.
53.   بهبود در کيفيت (سازه و سطح) آسفالت معابر جهت بهبود در انجام خط کشي‌ها و نيز نصب تجهيزات افقي و شناسگر در سطح معابر.
54.   شناسايي معابر داراي ضعف سيستم روشنايي و پيگيري تأمين روشنايي کافي در معابر.
55.   تقويت پليس راهنمايي و رانندگي و افزايش سطح انتظارت شهروندان و شوراي شهر از پليس جهت ايجاد التزام بين رانندگان و عابران به رعايت مقررات و افزايش احترام متقابل بين شهروندان.
56.   تعامل با وزارت کشور، شوراي هماهنگي ترافيک استان، شوراي اسلامي شهر، سازمان مسکن و شهرسازي، مهندسين مشاور مجري طرح جامع شهرسازي و طرح جامع حمل و نقل و ترافيک در خصوص تبعات اقتصادي - اجتماعي ايجاد محدوديت هاي ترافيکي براي خودروهاي شخصي در مرکز شهر متناسب با کالبد شهر.
57.   تعامل با شوراي هماهنگي ترافيک استان جهت اصلاح تعبير از «حومه شهر» به «حريم شهر».
58.   تعامل با شخص استاندار محترم، نمايندگان محترم مجلس و اداره کل بازرسي استان و ساير نهادهاي ذيصلاح جهت انتقال ساختمان هاي دولتي از مرکز شهر به مجتمع ادارت نواب يا پونک.
59.   تعامل با صدا و سيماي استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي براي بهبود فرهنگ ترافيک.
60.   تعامل با سازمان مسکن و شهرسازي جهت تقويت بانک زمين شهرداري براي واگذاري زمين معوض جهت بازگشايي معابر و پروژه هاي زيرساختي حمل و نقل.
61.   هماهنگي با دستگاه هاي خدمات رسان جهت تحويل نقشه ها و مشخصات طرح هاي ايجاد تأسيسات شهري به شهرداري در مرحله طراحي جهت انطباق با نقشه طرح تفصيلي و ساير طرح ها و نقشه هاي فرادست.
62.   پيگيري اصلاح قانون قديمي شهرداري و ايجاد التزام به تأمين پارکينگ براي مطب پزشکان و دفاتر مهندسي.
63.   پيگيري قانوني جهت خارج کردن لوله نفت از شهر قزوين.
64.   پيگيري تصويب ايجاد مسؤوليت براي مهندسين ترافيک جهت طراحي، اظهار نظر و تأييد نقشه هاي مربوط به ساختمان هاي داراي اهميت (گروه ج و د) در هيأت چهار نفره و مساعدت شهرداري براي عملياتي شدن اين مهم.
65.   پيگيري از اداره کل راه و ترابري و وزارت راه و ترابري جهت ايجاد رمپ و لوپ هاي مربوط به تقاطع هاي غير همسطح آزادراه قزوين – زنجان با جاده باراجين، بلوار دانشگاه بين المللي و بلوار امام علي.
66.   نصب انواع تابلوهاي راهنماي مسير، اطلاعاتي و اخباري براي رانندگان در محدوده معابر.
67.   نصب انواع تابلوهاي راهنماي مسير، اطلاعاتي و اخباري براي عابران پياده در محدوده پياده روها.
68.   هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي جهت نصب تابلوهاي معرفي اماکن تاريخي و گردشگري به صورت هماهنگ با تابلوهاي راهنماي مسير.
69.   يکسان سازي اسامي فارسي و انگليسي معابر و نقاط جاذب سفر به ويژه نقاط گردشگري در تابلوها، نقشه ها و سايت هاي اينترنتي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
70.   پايش و تصميم‌سازي لحظه‌اي براي تمامي فعاليت‌هاي حمل و نقل و ترافيک شهر در مرکز کنترل ترافيک و ارائه خدمات از سوي مرکز به ساير دستگاه‌هاي ذيربط.
71.   استفاده از شناسگرهاي مختلف (القايي، ليزري، صوتي، فيزوالکتريک، راداري و غيره) جهت گردآوري اطلاعات لحظه اي ترافيک.
72.   استقاده از نرم‌افزارهاي تحليل ترافيک بر اساس اطلاعات گردآوري شده از حجم، سرعت، تأخير و غيره.
73.   نصب دوربين هاي نظارت تصويري در تقاطع هاي مهم شهر.
74.   نصب دوربين هاي کنترل و ثبت تخلف سرعت در نقاط حادثه خيز شهر و ايجاد سامانه مکانيزه ثبت تخلفات رانندگي براي پليس راهنمايي و رانندگي.
75.   نصب دوربين هاي ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها.
76.   تبديل سامانه چراغ هاي راهنمايي شهر به سامانه هوشمند هماهنگ متصل به مرکز کنترل ترافيک.
77.   ايجاد سامانه مکانيابي و پايش لحظه به لحظه ناوگان حمل و نقل عمومي و ايجاد اولويت براي اتوبوس ها و خودروهاي آتش نشاني در عبور از تقاطع ها.
78.   گسترش شبکه فيبر نوري و ساير زيرساخت‌هاي مخابراتي بيسيم قابل اعتماد جهت انتقال و توزيع اطلاعات ترافيکي.
79.   ايجاد سامانه‌هاي اطلاع‌رساني آنلاين (اينترنت، پيامک، راديو، تلوزيون، تابلوهاي پيام متغير و غيره) به شهروندان در خصوص حجم و سرعت لحظه‌اي ترافيک در معابر وتقاطع ها و نيز سامانه هاي اتوبوسراني و تاکسيراني.
80.   توسعه پايانه هاي اتوبوسراني برون شهري و حومه شهري.