سوابق تحصيلي
 

 

-دانشجوي دکتري برنامه ريزي شهري ، دانشگاه لوزوفونا، پرتغال

-کارشناسي ارشد برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيک دانشگاه آزاد اسلامي ،تهران جنوب1384

-کارشناسي مهندسي عمران ،عمران ،دانشگاه آزاد اسلامي ،واحد کرمان 1381

-ديپلم رياضي – فيزيک ، دبيرستان شهيد بابايي (تيزهوشان) قزوين 1377

 

سوابغ شغلي

 

-          -معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري قزوين 1392 تاکنون

-          -رئيس هيت مديره سازمان اتوبوسراني قزوين و حومه 1392 تا کنون

-          -رئيس هيت مديره سازمان مديريت بر تاکسيراني قزوين 1392 تاکنون

-          -رئيس هيت مديره سازمان حمل و نقل و ترافيک قزوين 1392 تاکنون

-          -رئيس هيت مديره سازمان پايانه هاي مسافربري قزوين 1392 تاکنون

-          -رئيس ستاد معاينه فني شهرقزوين 1392 تاکنون

-          -مدير گروه سياسي – قضايي بازرسي کل استان قزوين 1389 تا 1392

-         - سربازرس سازمان بازرسي کل کشور 1385 تا 1392

-          -عضو ويژه هيات هاي بازرسي کشوري در استانهاي خراسان رضوي (طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر مشهد)ومازندران(نحوه واگذاري اراضي در منطقه کلاردشت)

-          -مدرس دانشگاه

-           

تحقيقات دانشگاهي

 

-          توسعه الگوي فني اقتصادي آسمان باز در کشور- استاد راهنما : دکتر محمود صفارزاده

-          تهيه دستورالعمل نصب سيستم هاي روشنايي در معابر – استاد راهنما :دکتر شهريار افندي زاده

-          تاثير اطلاع رساني بر کاهش آمار تخلفات رانندگي – چهاردهمين کنفرانس ترافيک تهران