سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

حمل‌ونقل عمومی

 

*بررسی و تحلیل و طراحی سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی مبتنی بر نیازهای مخاطبان

*بررسی و تحلیل نقش حمل‌ونقل همگانی در افزایش امنیت اجتماعی

*بررسی و تحلیل انواع روش ایمن سازی جریان ترافیک

*بررسی و تحلیل طرح معماری مناسب برای پایانه‌های مسافربری درون‌شهری

*بررسی و تحلیل طرح معماری مناسب برای پایانه‌های مسافربری برون‌شهری

*بررسی و تحلیل افزایش مطلوبیت و بهره‌وری سامانه حمل و نقل مسافر درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی

*بررسی و تحلیل ساماندهی مسافربرهای شخصی

*بررسی و تحلیل ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس موجود در سطح شهر

*بررسی و تحلیل ساماندهی خدمات تاکسی تلفنی و تاکسی های اینترنتی با توجه به فناوری‌های جدید

*بررسی و تحلیل  طرح یکپارچه پایانه‌ شمالی  شهر قزوین

*مکان‌یابی و تدقیق محل توقفگاه‌های شبانه ناوگان اتوبوسرانی  و طراحی آنها

*ثبت دانش وقایع، رخدادها و عملکردها حمل‌ونقل عمومی در شهر قزوین

*بررسی و تحلیل حمل‌ونقل همگانی شهرک‌های اقماری شهر قزوین به صورت یکپارچه با شبکه اصلی حمل‌ونقل همگانی شهر

*بررسی، تحلیل، طراحی و بازنگری خطوط اتوبوس شهر قزوین با اولویت بهره‌برداری مینی‌باس‌ها و سایر ناوگان در محدوده‌های مرکزی شهر

*بررسی و تحلیل و مطالعات نیاز سنجی و امکان سنجی احداث پارک سوار در شهر قزوین

*بررسی و تحلیل راه اندازی سیستم‌های نوین حمل و نقل همگانی در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

*طرح جامع ارزیابی رانندگان (بدو و ضمن خدمت) اتوبوس و تاکسی در شهر قزوین

*بررسی و تحلیل ایجاد سیستم‌های شمارش دقیق و به‌روز تعداد مسافران در سامانه اتوبوسرانی

*بررسی و تحلیل و ارائه راهکار اجرایی به منظور تعیین ماتریس تقاضای سفر در خدمات حمل‌ونقل مسافر شهر

*طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی یکپارچه بر اساس ساختار فضایی شهر قزوین

*تحلیل اثرات پیاده‌سازی سیستم حمل‌ونقل یکپارچه و ترکیبی در افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی

*ایجاد چارت سازمانی مناسب و بهینه در سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی

*ارائه راهکارهای ترغیب شهروندان به استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی شهر قزوین

*بررسی و تحلیل افزایش بهره وری پایانه های مسافر بری

*ارزیابی روش‌های مختلف مناسب‌سازی سیستم‌های حمل و. نقل عمومی برای افراد ناتوان و معلول و ارائه الگوی بهینه برای شهر قزوین

*بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل در حمل و نقل مسافر درون شهری قزوین

*ارزیابی و بهینه‌سازی تخصیص ناوگان اتوبوس به شبکه خطوط اتوبوس‌رانی در ساعات مختلف روز

*بررسی و تحلیل استفاده از پتانسیل خدمات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل همگانی در جهت رشد و توسعه فرهنگ شهروندی و همبستگی اجتماعی

*ارزیابی و تحلیل مطلوبیت ناوگان اتوبوسرانی قزوین