سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مرکز کنترل ترافیک

 

 

*بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های کنترل سرعت و نظارت تصویری در معابر شریانی

*بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی چراغ های راهنمایی هوشمند

*ارزیابی و تحلیل تاثیر دوربین های سرعت سنج در تخلفات رانندگی شهر قزوین

*ارزیابی و تحلیل تاثیر چراغ راهنمایی و زمانبندی و فازبندی صحیح در کاهش تاخیر زمان سفر در تقاطع‌های سطح شهر

*بررسی و تحلیل مهندسی و بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی شهر قزوین

*بررسی تجهیزات مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های مرکز کنترل ترافیک شهر قزوین در افق های زمانی آینده

*بررسی و تحلیل کاربرد ITS  در ساماندهی حمل و نقل بار و کالا

*بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل در مرکز کنترل ترافیک

*ثبت دانش وقایع شهر و عملکردها در مرکز کنترل ترافیک قزوین

*بررسی ایجاد مرکز پایش آلودگی هوا قزوین

*ایجاد چارت سازمانی مناسب و بهینه در مرکز کنترل ترافیک