سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مرکز معاینه فنی

 

*بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل مراکز معاینه فنی شهر قزوین

*ایجاد چارت سازمانی مناسب و بهینه در معاینه فنی

*بررسی مشکلات و نواقص موجود در مراکز معاینه فنی و راهکارهای افزایش بهره‌وری آن

*ثبت دانش وقایع رخدادها و عملکردها شهر قزوین

*بررسی تجهیزات موجود در کشور جهت افزایش ارتقای خدمات مراکز معاینه فنی شهر قزوین

*بررسی و ارائه راهکارهای هوشمندسازی مراکز معاینه فنی شهر قزوین

 

 

تصاویر مرتبط