مرکز معاینه فنی

    *بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل مراکز معاینه فنی شهر قزوین *راهکارهای افزایش بهره‌وری مراکز معاینه فنی *ایجاد چارت سازمانی مناسب و بهینه در معاینه فنی *بررسی مشکلات و...

مرکز کنترل ترافیک

    *بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های سرعت سنج در معابر شریانی *بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های نظارت تصویری در معابر شریانی *بررسی و تحلیل...

مدیریت ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل و کالا

    *بررسی و تحلیل  اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر *بررسی و تحلیل بررسی نرخ سفرسازی کاربرهای مختلف شهر قزوین *بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری برمیزان...

لجستیک و زنجیره تأمین

    *ارزیابی سیستم توزیع ارائه خدمات و کالا در شهر قزوین و ارائه راهکار بهبود آن *بررسی حمل و نقل بار ساختارهای شهری مبتنی بر GIS *ارزیابی سیستم های هوشمند در مدیریت حمل و...

حمل‌ونقل عمومی

  *بررسی و تحلیل و طراحی سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی مبتنی بر نیازهای مخاطبان *بررسی و تحلیل نقش حمل‌ونقل همگانی در افزایش امنیت اجتماعی *بررسی و تحلیل انواع روش ایمن سازی...

ایمنی ترافیک

  *شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در معابر محدوده شهر قزوین *مدل پیش بینی تصادفات در معابر درون‌شهری قزوین *اولویت بندی پروژه ها جهت رفع نقاط حادثه خیز *طراحی فاز 1 و 2 پروژه...

حمل و نقل پاک

  *استراتژی توسعه حمل و نقل پاک در شهر قزوین *امکان سنجی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه *امکان سنجی احداث ایستگاه های دوچرخه *امکان سنجی و اولویت بندی احداث پیاده راه های شهر قزوین ...

آمار نامه سال 97

آمار نامه سال 97 آمار نامه سال 97

مرکز معاینه فنی

  *بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل مراکز معاینه فنی شهر قزوین *راهکارهای افزایش بهره‌وری مراکز معاینه فنی *ایجاد چارت سازمانی مناسب و بهینه در معاینه فنی *بررسی مشکلات و نواقص موجود...

مرکز کنترل ترافیک

  *بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های سرعت سنج در معابر شریانی *بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های نظارت تصویری در معابر شریانی *بررسی و تحلیل مکان یابی و...

مدیریت ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل و کالا

  *بررسی و تحلیل  اثرسنجی به کارگیری تسهیلات غیرهمسطح در شبکه معابر *بررسی و تحلیل بررسی نرخ سفرسازی کاربرهای مختلف شهر قزوین *بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری برمیزان ترافیک...

لجستیک و زنجیره تأمین

  ارزیابی سیستم توزیع ارائه خدمات و کالا در شهر قزوین و ارائه راهکار بهبود آن بررسی حمل و نقل بار ساختارهای شهری مبتنی بر GIS ارزیابی سیستم های هوشمند در مدیریت حمل و نقل بار شهری ...

حمل‌ونقل عمومی

  بررسی و تحلیل و طراحی سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی مبتنی بر نیازهای مخاطبان بررسی و تحلیل نقش حمل‌ونقل همگانی در افزایش امنیت اجتماعی بررسی و تحلیل انواع روش ایمن سازی جریان...

اولویت‌های پژوهشی

اولویت های پژوهشی $txt.getData() اولویت های پژوهشی