شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

ورود خودروهای شخصی از تقاطع بازار به سمت میدان آزادی تا تاریخ ۲۹ اسفند سال جاری ممنوع است

ورود خودروهای شخصی از تقاطع بازار به سمت میدان آزادی تا تاریخ ۲۹ اسفند سال جاری ممنوع است و میدان آزادی به سمت تقاطع بازار حرکت ماشین های شخصی بلامانع می باشد.