پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۷

همداني، رئيس هيات مديره سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني قزوين :

رانندگان تاكسي در ايام برفي ملزم به ارايه خدمات هستند

به منظور سرويس دهي مطلوب به شهروندان در ايام برفي در قزوين پايگاه اطلاعاتي رانندگان تاكسي ها تشكيل مي شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين، سيد مهدي يدي همداني، معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين با اعلام خبر فوق اظهار كرد: در جلسه اي كه با حضور اعضاي هيات مديره سازمان تاكسيراني قزوين برگزار شد مقرر گرديد تا پايگاه اطلاعاتي شماره تلفن هاي همراه رانندگان تاكسي ها اعم از خطي وگردشي ايجاد گردد تا در ايام برفي ضرورت حضور آنان در ساعات اوليه صبح از طريق ارسال پيامك به آنان اطلاع رساني شود.
سيدمهدي يدي همداني تصريح كرد:در اين راستا رانندگاني كه در ايام برفي به شهروندان خدمات ارايه دهند شناسايي خواهند شد ومورد تشويق قرار مي گيرند.
وي خاطرنشان كرد:با توجه به نياز خودروهاي تاكسي به ضديخ،زنجيرچرخ، لاستيك يخ شكن و... در ايام برفي، تسهيلات ويژه در اختيار رانندگان تاكسي ها قرار خواهد گرفت.
معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين اعلام كرد:همچنين در اين جلسه مقرر شد در راستاي بررسي حضور ساعات كار رانندگان تاكسي ها وپايان كار آنان، اين سازمان اقدام به خريد ونصب دستگاه هاي مكانيزه سيستم ثبت حضور نمايد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط