نشست کمیته فنی شورای ترافیک استان با موضوع ساماندهی حمل بار