شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

نصب پیام های آموزشی به مناسبت روز ملی ایمنی حمل و نقل بر روی بیلبردهای سطح شهر قزوین

با هدف افزایش ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی همزمان با هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل پیام های ترافیکی و آموزشی بر روی بیلبردهای سطح شهر نصب شد.

 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با هدف افزایش ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی همزمان با هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل پیام های ترافیکی و آموزشی بر روی بیلبردهای سطح شهر نصب شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی محیطی در خصوص رعایت موارد ایمنی و ترافیکی با محوریت آموزش از جمله اقداماتی است، که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با همکاری سازمان های زیباسازی و فرهنگی، ورزشی واجتماعی شهرداری قزوین بر روی بیلبردهای سطح شهر نصب شده است.

تصاویر مرتبط