چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

طرح ساماندهی شرکت های «سرویس حمل و نقل دانش آموزی » سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴ آغاز شد

جلسه طرح ساماندهی شرکت های «سرویس حمل و نقل دانش آموزی »سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴ با حضور مدیران عامل اتوبوسرانی و تاکسیرانی، کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جلسه طرح ساماندهی شرکت های «سرویس  حمل و نقل دانش آموزی »سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴ با حضور مدیران عامل اتوبوسرانی و تاکسیرانی، کارشناسان این حوزه برگزار شد.


بر اساس این گزارش؛ با توجه به تصویب و  ابلاغیه آیین نامه سرویس حمل و نقل دانش آموزی در هیات دولت و لزوم اجرای آن در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ طرح ساماندهی شرکت های حمل و نقل دانش آموزی در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی در دستور کار جدی قرار گرفت.

این گزارش می افراید؛  مقرر گردید با توجه آیین نامه جدید تعداد شرکت ذیصلاح در حوزه تاکسیرانی حداکثر ۳ شرکت و حوزه اتوبوسرانی حداکثر ۲ شرکت در قالب سامانه جامع سرویس دانش آموزی اقدام گردد.

گفتنی است؛ متقاضیان بایستی به سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی مراجعه نمایند.

تصاویر مرتبط