نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی


 

مرکز مديريت و کنترل ترافيک شهرداري قزوين

مرکز کنترل ترافيک (TMC) به عنوان پايگاه مرکزي اطلاعات و فرمانها محسوب مي‌شود که  با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي متعدد، نيروها و اپراتورهاي سازمان‌هاي خدمات رسان شهري مي تواند نسبت به جمع آوري ، پردازش و ارسال اطلاعات مربوط به ترافيک و کليه مسائل شهري اقدام نمايد.    

 مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين و سامانه هاي وابسته با اعتباري قريب به 40.000.000.000 ريال به مساحت 1000 متر مربع و با نظارت حوزه معاونت حمل و نقل وترافيك شهرداري قزوين در سال 1390احداث گرديده است. در طراحي و اجراي اين مرکز تلاش شده است که از آخرين دستاوردهاي الکترونيکي، مخابراتي و کليه اصول مهندسي معماري استفاده گردد.

وظايف اصلي مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين به شرح ذيل مي باشد:

1-مانيتورينگ وجمع آوري آمار و اطلاعات ترافيکي و وضعيت عبورومرور خودروها و وضعيت خود معابر ، تصادفات ، بحران هاي ترافيکي و ... از طريق دوربين هاي نظارت تصويري ، سنسورهاي سيستم هوشمند scats ، تاکسيراني ، اتوبوسراني و.....

2-مديريت اين وقايع از طريق سيستم هاي هوشمند و دستي وهماهنگي با ديگرمتوليان خدمات درون شهري مانندپليس، خدمات شهري، اتوبوسراني، اورژانس، آتش نشاني و....

3- اطلاع رساني به مردم ازطريق راديو، تابلوهاي متغيرخبري، اينترنت و..... جهت انتخاب بهترين مسير، استفاده بهينه از معابرشهري، کاهش مصرف سوخت ، کاهش آلودگي و......

 

سالن نظارت تصويري
اين سالن شامل يک عدد نمايشگر ديواري
wall map و 13 عدد نمايشگر LCD- 42 اينچ جهت نمايش تصاوير دوربين هاي سطح شهرو 13 عدد دستگاه اپراتوري  به منظور مديريت تقاطعات سطح شهر مي باشد که کارشناسان مستقر در سالن نظارت تصويري به طور مستمر بر داده هاي ترافيکي مرتبط با وظا يف خود ، نسبت به مديريت ترافيک شهر اقدام مي نمايند .


نمايندگان سازمان ها وارگان ها ي مستقردرمرکزکنترل ترافيک

اين مرکز دردو شيفت کاري و با استقرار ماموران نيروي انتظامي ، ماموران پليس راهور ، کاربر سيستم چراغهاي راهنمايي هوشمند،  مامور سازمان تاکسيراني و مامور سازمان اتوبوسراني  در هر شيفت در حال ارائه خدمات مي باشد.