خبر- بازديد شوراي از مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين

بازديد اعضاي کميسيون نظارت و پيگيري مصوبات شوراي از مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين بازديد اعضاي کميسيون نظارت و پيگيري مصوبات شوراي اسلامي شهر قزوين از مرکز کنترل ترافيک شهرداري...

خبر -معاينه فني خودروها به صورت رايگان انجام مي شود

به مناسبت هفته هواي پاك روز27ديماه؛ معاينه فني خودروها به صورت رايگان انجام مي شود به مناسبت هفته هواي پاك معاينه فني خودروها در مركز معاينه فني شهيد رجايي شهرداري قزوين به...

خبر -رانندگان تاكسي در ايام برفي ملزم به ارايه خدمات هستند

همداني، رئيس هيات مديره سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني قزوين : رانندگان تاكسي در ايام برفي ملزم به ارايه خدمات هستند به منظور سرويس دهي مطلوب به شهروندان در ايام برفي در...

خبر-نرم‌افزارها و بسته‌هاي سياست‌گذاري براي آينده حمل و نقل شهر تدوين مي‌شود

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين: نرم‌افزارها و بسته‌هاي سياست‌گذاري براي آينده حمل و نقل شهر تدوين مي‌شود معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: در راستاي...

خبر-نصب چراغ هاي راهنمايي هوشمند گامي در جهت کنترل بهينه ترافيک مي باشد

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين: نصب چراغ هاي راهنمايي هوشمند گامي در جهت کنترل بهينه ترافيک مي باشد معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: نصب چراغ هاي راهنمايي...